Dystrybutor artykułów

Nabiałowo – Spożywczych

 


WAŻNE INFORMACJE

ochrona danych osobowych


 

Uprzejmie informujemy, iż administratorami danych osobowych przekazywanych w związku z realizacją działań operacyjnych i zawieranych umów - jest:

Smak Serwis Sp. z o.o. w Łańcucie, ul. Boczna Kasprowicza 11, 37-100 Łańcut, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164778.

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby:

  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora łub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji zawartych umów, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z Klientem.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych..

Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spółka pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.

 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw)? 95/46/WE - tzw. RODO.


 W ofercie m.in.:

 • B&G Proszowice
 • Bielmar
 • Danone
 • Duda Silesia
 • Fruktus
 • Goliard
 • Hochland
 • Kamis
 • Konpack
 • Lactima
 • Maspex
 • Melvit
 • Mlekovita
 • Mlekpol
 • OSM Krasnystaw
 • OSM Piątnica
 • OSM Radomsko
 • OSM Ryki
 • OSM Sierpc
 • OSM Włoszczowa
 • Pamapol
 • Pepsi Cola
 • Polskie Zdroje
 • SM Bieluch
 • SM Michowianka
 • SM Spomlek
 • Stoisław
 • Unimięs
 • Winiary
 • Wysowa
 • ZM Łosice
 • Zott